Tư vấn - kỹ thuật

0974 674 551

Tư vấn bán hàng

0974 674 551

O974 674 551

Thiết bị trợ giảng không dây

Hiện cửa hàng có 2 sản phẩm theo yêu cầu

Micro không dây Shure SVX288/PG58 (SVX288E/PG58 - SVX288AZ/PG58)

Micro không dây Shure SVX288/PG58 (SVX288E/PG58 - SVX288AZ/PG58)

liên hệ

Mới

Micro không dây Shure SVX288/PG58 (SVX288E/PG58 - SVX288AZ/PG58)

MICRO KHÔNG DÂY CÀI ÁO AEP/ES KR HÀN QUỐC (MICRO THU ÂM , MINI MIC TRỢ GIẢNG)

MICRO KHÔNG DÂY CÀI ÁO AEP/ES KR HÀN QUỐC (MICRO THU ÂM , MINI MIC TRỢ GIẢNG)

liên hệ

Mới

MICRO KHÔNG DÂY CÀI ÁO AEP/ES KR HÀN QUỐC (MICRO THU ÂM , MINI MIC TRỢ GIẢNG)