Tư vấn - kỹ thuật

0974 674 551

Tư vấn bán hàng

0974 674 551

O974 674 551

MÁY CHIẾU

Hiện cửa hàng có 5 sản phẩm theo yêu cầu

MÁY CHIẾU EPSON EB-1985WU | MÁY CHIẾU HỘI TRƯỜNG

MÁY CHIẾU EPSON EB-1985WU | MÁY CHIẾU HỘI TRƯỜNG

liên hệ

MÁY CHIẾU EPSON EB-1985WU | MÁY CHIẾU HỘI TRƯỜNG

MÁY CHIẾU EPSON EB-530

MÁY CHIẾU EPSON EB-530

22,300,000 VNĐ

1 VNĐ

99 %

MÁY CHIẾU EPSON EB-530

MÁY CHIẾU EPSON EB-535W

MÁY CHIẾU EPSON EB-535W

22,600,000 VNĐ

1 VNĐ

99 %

MÁY CHIẾU EPSON EB-535W

MÁY CHIẾU EPSON EB-585W

MÁY CHIẾU EPSON EB-585W

29,600,000 VNĐ

1 VNĐ

99 %

MÁY CHIẾU EPSON EB-585W

Máy chiếu EPSON EB-536Wi

Máy chiếu EPSON EB-536Wi

32,300,000 VNĐ

1 VNĐ

99 %

Máy chiếu EPSON EB-536Wi

MORE IMMERSIVE PROJECTION, LESS INTERFERENCE

  • White and Colour Brightness at 3,400lm
  • WXGA Resolution
  • Multi-PC projection
  • HDMI Connectivity
  • Pen Interactivity